UNIGEL APOTEX - urýchľuje hojenie širokého spektra rán, znižuje bolestivosť rany a zabraňuje tvorbe chrasty, zlepšuje vzhľad jazvy.

UNIGEL PROCTO – zmiernenie krvácania a bolestivosti pri: Hemoroidoch, análnych fisúrach a análnych ragádach.

UNIGEL APOTEX je chránený českým patentom. Jeho Unikátne vlastnosti zabezpečujú urýchlenie hojenia rán ako akútnych tak i chronických.

UNIGEL APOTEX má svoju tradíciu v Českej republike. Jeho pôvodný názov, v Čechách doteraz používaný, je HEMAGEL. Vzhľadom k tomu, že se jedná o ten istý výrobok, iba s iným obchodným názvom je táto webová prezentácia prepojená s českou verziou prezentácie produktu Hemagel, ako vo verejnej časti, tak aj v časti pre odborníkov.

Mechanizmus účinku Unigelu

  • vlhké hojenie
  • vychytávanie voľných kyslíkových radikálov
  • zamedzenie prístupu infekcie
  • mikrobicídne vlastnosti

Kúpiť Unigel

Kúpte si Unigel
jednoducho v online lekárni.

Unigel video

Čo je nové?
= now()"; $desc = ""; }else{ $date_show = "date_show <= now()"; $desc = "desc"; } $result = query("select * from ".$nl_external_source."news_sources where id_source = '$nl_id_source'"); if ($news = fetch_object($result)) { $hpnews_tpl = new XTemplate("news/$news->template"); $hpnews_tpl->reset("main"); } vdebug("select * from ".$nl_external_source."news_sources where id_source = '$nl_id_source'"); $date_format = $GLOBALS[format_date_sql][$GLOBALS[lang_id]]; // medikus, ID je medikus id (jedinecne pro ordinaci); if ($GLOBALS[cfg][medikus] == 1) { $res_id = query("select id_source from news_sources where id_site =".$GLOBALS[cfg][mk][site_id]." and id_medikus = $nl_id_source"); if ($var_id = fetch_object($res_id)) { $nl_id_source = $var_id->id_source; } $sql_query = "id_source = '$nl_id_source'"; } else { $prim_query_and = ""; if ($GLOBALS["cfg"]["news_include"] != "") { include($GLOBALS["cfg"]["news_include"]); } $sql_query = "id_source = '$nl_id_source' $prim_query_and"; } $nchars = $section->other_data[ARCHIVE_PEREX_NCHARS]; if(!isset($section->other_data[ARCHIVE_PEREX_NCHARS])) { $nchars = 200; } $res_article = query("select *,date_format(date_show,'$date_format') AS date_local from ".$nl_external_source."documents where $sql_query and $date_show and valid = 'yes' order by date_show $desc, id_document desc LIMIT $nl_num"); $news_i = 1; while ($article = fetch_object($res_article)) { $hpnews_tpl->assign("news$news_i",array( 'url' => $nl_external_domain."$nl_url/hojeniran/".news2_friendly_external_url($article->id_document,$news_db), 'id' => $article->id_document, 'title' => $article->title, 'local_date' => $article->date_local, 'date' => $article->date_show, 'perex' => $article->perex, 'perex_url' => urlencode($article->perex), 'perex_nchars' => return_text_part(strip_tags($article->content),$nchars), 'image' => $article->image, 'source' => $article->source, )); $news_i++; } $hpnews_tpl->parse("main.hp_n_latest_external"); echo $hpnews_tpl->out("main.hp_n_latest_external"); ?>
Poradňa lekára

Miluše Trantová

Dobrý den,mohu Hemagel použít v 35.týdnu těhotenství děkuji

Unikátny český patent

Za výnimočnú účinnosť vďačí preparát HemaGel dlhoročnému vývoju a úsiliu vedcov z Makromolekulárneho ústavu Akadémie vied Českej republiky